รวมพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะทรงพระราชกรณียกิจคู่

รวมพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะทรงพระราชกรณียกิจคู่

รวมพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะทรงพระราชกรณียกิจคู่

             รวม พระบรมฉายาลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

(พระบรมฉายาลักษณ์เซตนี้ เป็นการรวบรวมมาจากหลายแหล่ง เพื่อให้ชื่นชมพระบารมีร่วมกัน มิใช่ภาพต้นฉบับของสุดสัปดาห์ ต้องขอขอบคุณเจ้าของภาพมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

 

a2120977be5d371e265e370ba14464dc

 

a5431c1b1187d968c77f81920c19232f

 

dfad4f9cb1a576ae4dcffd8d26726b2a

 

banner 9

 

fce7c96150cabc1e96865987c6ca834d

 

d42f9ccc23712e7c6a16355d6b05c09b

 

ee25e2d1a96c78aa0763c4ada1fcadb8

 

d4bcaf6b2d3cd0d8ada784c3082881d5

 

6d76085a03ebe9eefb276b1d82705bdb

 

d05592bda3362c1e27f8f7755151daba

 

a177c17ba8b20be81d6f91536b27784c

 

e957d74dcec0df32463c29d9a8656b5e

 

e8629c4717ced710dd1dff0d66653a3d

 

fd8c17a57a65594170ee383b5413b63c

 

d61e0e0dbec62f756620dd821e244f80

 

d6b1e4700ffb34c1b97785645cf95ebf

 

06a001330503155b4c1692b68ace37dc

 

6be841c46bcf6c13b5951e33fa578fa5

 

2f5d6ad183a3550fdf0d10196e62c9ae

 

01fa08e62bed52d15fee23eed866bda5

 

 

ภาพจาก Pinterest : sugarcane,SK,Jeallybean,Thanya,board.palungjit.org

About the Author