รวมภาพ ในหลวง ร.9 ครั้งทรงผนวช

รวมภาพ ในหลวง ร.9 ครั้งทรงผนวช

รวมภาพ ในหลวง ร.9 ครั้งทรงผนวช

                ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งทรงผนวช ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ จากแหล่งต่างๆ 

_0044

_paragraph_8_179

08(95)

58 - 1

21668_thaihealth_abefgjov1346

1354276813

1434757085-0045-o

20090328223132_phum11

20150118095344_king_monk

images

nis01226

ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 005

ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 0024

ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 0031

ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 0036

ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 0040

ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 0041

ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 0046

ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 0059

ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 0010

ภาพจาก : Nai Kornrutchata,ท่าพระจันทร์,thaprajan.blogspot.com,noom11.com,tnews panyayan ,PaLungJit.org

เรื่องของในหลวง ร.9 ที่เราอาจไม่เคยรู้

20 พระบรมฉายาลักษณ์ สะท้อนความรักของทั้งสองพระองค์

รวมภาพความรักความผูกพันของในหลวง ร.๙ กับ สมเด็จย่า

ภาพในหลวง ร.๙ ขณะทรงงานเพื่อประชาชน

 

About the Author