รวมพระบรมฉายาลักษณ์ที่เราไม่ค่อยได้เห็น (Part 2)

รวมพระบรมฉายาลักษณ์ที่เราไม่ค่อยได้เห็น (Part 2)

รวมพระบรมฉายาลักษณ์ที่เราไม่ค่อยได้เห็น (Part 2)

                รวม พระบรมฉายาลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากแหล่งต่างๆ ที่เราไม่ค่อยได้เห็น 

1998855bcdc2fe698bf9aed5968d3710
91420ce90c689c5ca4c2e49cce36eec2
29357ccfaab699d7f3e3f66b21b6ab06
1e9ab3b34d236784fdc8ce5ba473ed70
085fb3f037fc4bcca581781c08d8e332
6e33ef497a3750891c2f0127059f8278
2dc0c82afdd69d9a29dc13e2ad32df40
bc87ad9058551a1f339838a46b7b430e
c837eb1e25d9529950b8a28d420dbd5a
d6ea3f2c79ce0bf324fbb6181104ed59
de823491cc3a87d8c698ad105d6623b0
e486b14f91bf3eca8477c11a281eec8e
f3589582d36d4e29cbf20b08b2c37eba
fe44ee0641b3c52c4f514831c07af0ad

ภาพจาก Pinterest : sugarcane,harpersbazaar.com.sg,Island Info Samui,gettyimages.com,Chacha Kaewvichian,Wiw@n Boony@,Pornthida,mari goodjob

เรื่องของท่าน ที่เราอาจไม่เคยรู้

5 เรื่องเล่า ครั้งยังทรงพระเยาว์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

รวมพระบรมฉายาลักษณ์ที่เราไม่ค่อยได้เห็น…จากแหล่งต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จเยือนต่างประเทศ

รวมพระฉายาลักษณ์ในชุดไทย ของพระราชินี

รวมพระฉายาลักษณ์ในชุดผ้าไทย ของพระราชินี

 

About the Author