20 พระบรมฉายาลักษณ์ สะท้อนความรักของทั้งสองพระองค์

20 พระบรมฉายาลักษณ์ สะท้อนความรักของทั้งสองพระองค์

20 พระบรมฉายาลักษณ์ สะท้อนความรักของทั้งสองพระองค์

              รวม 20 พระบรมฉายาลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

165040aa4e6196463d26179eebe60ff1

 

fc6c9179cd83829dc2e92d2eb48f2aa0

 

fe32770d196b0b1e5fc6ba6e4ca5b874

 

7633a409f59f8d94bc7bab6a6162f792

 

f69db28eee6d96cd3aaa98f6aa6292ce

 

b33840864bd5b906a5d5ef7f2dd282a7

 

3bf20823a0f4823691c46d0e21bf5e67

 

79f70b43fbb3d479a6bfd14520c73b39

 

822bd0b1c12677240100bff03cdfba9f

 

3116bed588eb16b087037bc731dc6ce3

 

2832ff05cc3d50f16840426eacebf2cd

 

2c0a665dd10724f43343dbc8ba031c0c

 

199d9dc33bc6c4a8ef3f731b17e16de3

 

b81918f156835ca304e582c956fea54b

 

f2e65b09f0332d13c6245c68645ef068

 

d62b7ada78ab8043f1fa4bd50a24d5f9

 

a981e782496e356d44b54ebd864d4206

 

b9d69e36cff5a20f15afdcff482882e4

 

d28878bf9b0bc280e48e7c33a2a37bff

 

548db21b490d936759bf67fb6a9822d5

 

 

ภาพจาก Pinterest : Sugarcane, Jeallybean, Hello US , Royalista – royal fashion, royal weddings and royal kids, Island Info Samui, Tippapon Oilly, welovethaiking.com, gettyimages.in

 

เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้

เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้ : ของทรงโปรด

เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้ : เรื่องส่วนพระองค์

เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้ : เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

About the Author