รวมภาพในหลวง ร.๙ และ พระบรมวงศานุวงศ์

รวมภาพในหลวง ร.๙ และ พระบรมวงศานุวงศ์

รวมภาพในหลวง ร.๙ และ พระบรมวงศานุวงศ์

                          รวมภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ พระบรมวงศานุวงศ์

 

71ec496ef0db6dd49fbd36635bb233d0

73e6092edf291a806d38ef36663a6966

4704600f606a4924981ef16e1ccf2c82

a40cee5d0d4cf7b27cc44c04e2029dde

banner 9

623c5bf03895da805d6b9202d62b76d0

118a415544c8ee09d90413c6637e4527

5a31240a5c5b5f7a4e2d95f34dc66372

2b351ecd683e73eb8f5d0ec04f586af7

aa6052e799c4e6731f5fecd7c5d22e74

ac15b9b4dd4cfc9eefae1c51e280d6ed

5c4d08d4365051ebfff41cea227f8901

8fa29cdb9dc361019c75895c01f77fde

76f26e4f29d6fc755bcf270a93e8663c

c29013e0386e7786de9532c5f576ab6e

 

ภาพจาก Pinterest : sugarcane,teakdoor.com,matichon.co.th

เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้

ภาพในหลวง ร.๙ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

20 พระบรมฉายาลักษณ์ สะท้อนความรักของทั้งสองพระองค์

รวมภาพความรักความผูกพันของในหลวง ร.๙ กับ สมเด็จย่า

ภาพในหลวง ร.๙ ขณะทรงงานเพื่อประชาชน

ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ สุนัขทรงเลี้ยง

About the Author