ประกาศผลผู้เข้ารอบ Gen Wire Guy & Girl Contest The Academic  by Fluocaril Ortho 123 season 6

Fluocaril-สมัครเลย

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารอบที่จะได้มาออดิชั่นในวันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 59 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

 

Gen Wire Guys

1. วิรัตน์ แซ่จิ้ว                         ( มาโก้ )

2. ฉันท์ชนก ไพรสันต์                ( ซาสี่ )

3. อาคม สิงห์เถื่อน                   ( ริคกี้ )

4. ภูพาน พิมพา

5. ศิรัช เย็นรักษา                    ( แฟรงค์ )

6. โมฮัมหมัด ชาเคอร์                 ( โม )

7. ยิ่งพล   จรุงโภคากร                (พล)

8. ศุภกิจ. โสภา                         (ต้อง)

9. นภาดล นุชเจริญ                   (ไม้ที)

10. วรธน เจิน                              (จอม)

11. วรัท พัชรคุณัญญา                 (ชวง)

12. ศุภกร การะดี                        (โรบิ้น)

13. สุพศิน                                   (แมน)

14. อภิชล เจียงจันทร์                   (เจได)

15. อาชวิน  ไมเกิ้ล                       (วิน)

16. จิรภัทร นพภาจัตุพร                (ปั๊ม)

17. ศักดิ์สิทธิ์ โมสีทา                    (มอส)

18. ธนรัตน์ ผาสุข                        (เฟรม)

19. ธรากร เลาหไพโรจน์วัฒนา     (เอิร์ธ)

20. จีรวัฒน์ จันดา                       (เก้า)

21. ธเนศ เชื้ออ้วน                       (บุ๊ค)

22. ธนะพล สุขสมใจนึก             (อันอัน)

23. ศุภฤกษ์ นำมา                      (ต้าร์)

24. ทศวรรณ โตงาม                (ปังปอนด์)

25. นภา นันต๊ะภูมิ                     (โน๊ต)

26. พงศกร ไวยวงษาวงค์         (แสตมป์)

27. พิชญ์ชยุตม์ ตาคำ

28. วิชนัน น้อยสันโดษ              (อาร์ม)

29. ซาร์ช่า เพ้าเซ่น                   (ซาร์ช่า)

30. แฮลี่ จอห์น โฟลี่                   (แฮลี่)

Gen Wire Girls

1. กรกนก บุญยืน                   ( พลอย )

2. อริซรา ชมิดท์                     ( อริซ )

3. เมย์ซี่ ริวิงตัน                       ( เมย์ซี่ )

4. ณภัทร กิตติเพิ่มพูน             ( อีฟ )

5. มัชชิมา ปลิ้มปิติวิริยะเวช    ( บัว )

6. ปิยชุดา วิชิตะกุล                 ( เนิร์ส )

7. ชยาภัสร์ พิมพ์ทอง             ( มาญ่า )

8. รวีพลอย เจริญกิตติภัทร     ( แป้งพัฟ )

9. เบญญาภา อิสรานุเทพ       ( เบญ )

10. ปณิตา ลิ่วเวหา                   ( ปาล์ม )

11. พิราอร แซ่โง้ว                   ( กีตาร์ )

12. ชโลธร แซ่อั้ง                       (กวาง)

13. กุลิสรา ตรีโชติ                     (ไอซ์)

14. ณัฐวดี พรหมบุบผา            (พลอย)

15. ปัณณชิกา ไชยกวิน              (แอรีน)

16. มนสิชา                               (ลูกแพร)

17. ศศินันท์ กิ่งทอง                    (อุ้มมี่)

18. ขวัญชนก เพียงสุวรรณ          (บีบี)

19. วรรณิดา  วงศ์ภูวรักษ์          (เอิร์น)

20. วิภาวี จิตไธสง                      (โม)

21. อักษรกร  เนตรเกิดศิริ           (ฟ้า)

22. อัญญาฎา ฉัตรชมภู          (แอลฟี่)

23. ศศิภัทร์ อิทธิโสภณพิศาล   (ไอวี่)

24. ปณัญญา อุ่นวัฒนธรรม   (อ๋อมแอ๋ม)

25. พหฤทัย  นามวงศ์             (จูน)

26. ภัทรีญา เอี่ยมครอง          (ปิงปอง)

27. ตรีรัตน์ แช่เล้า                (อ๋อมแอ๋ม)

28. ลภัสสิริ เทียนทอง             (ฟ้าใส)

29. ไอริณ วงศ์บุญ                 (เป๊กกี้)

30. ณิชา วงศ์บุญ                (โปรแกรม)

31. พิมพ์พิชชา จัตวาพรวณิช   (พิม)

32. อัญชิสา โพธิ์สุข                (กำไร)

33. ธนัสนันท์ วิลาสิริเกียรติ     (น้ำขิง)

34. สโรชา จันทร์กิมฮะ            (ฟรีน)

35. วรันธร คล่องสุขใจ          (แพมแพม)

36. รักษ์วนีย์ คำสิงห์              (เบสท์)

ผู้เข้ารอบจะต้องมาออดิชั่นวันที่ 23 เม.ย. 59 ณ บริเวณ Convention Hall บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (ลงทะเบียนเวลา 8.00 – 8.30 น.)

กรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมคัดเลือก Gen Wire Guy & Girl โดยโทรกลับที่ 02-422-9999 ต่อ 4128 หรือ 085-661-4667 ในเวลาทำการ 9.00 – 17.00 น.
ภายในวันที่ 20 เม.ย. 59 เวลา 17.00 น.