เซ็นทรัล เอ็มบาสซีและเครือเซ็นทรัลร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เซ็นทรัล เอ็มบาสซีและเครือเซ็นทรัลร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เซ็นทรัล เอ็มบาสซีและเครือเซ็นทรัลร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซีและเครือเซ็นทรัล ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้จัดจุดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมตกแต่งดอกไม้อย่างงดงาม และจัดจุดลงนามเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาถวายความอาลัย ถึงวันที่ 15 พ.ย. 59 ณ บริเวณชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่และ ชั้น 1 เซ็นทรัลชิดลม

1

2

3

 

About the Author