เกิดเป็นคนสวยต้องจิตใจงาม ประหยัดน้ำเป็นเรื่องของทุกคน

242